Servicearbeten


Vi utför servicearbeten som t.ex.

Fixa entrédörren som du retat dig på i flera månader

Nya tätningslister för att spara energi.

Fönsterbyten, köksinredningar, altaner etc.

Ommurning/tätning av skorstenar

Och andra småsaker som det aldrig blir tid över för