Utbildningar är ett nödvandigt gott


Certifieringar är inget inramat dokument att hänga upp på väggen, uppnått en gång för alla. För oss är det en strukturerad ram för den stora kunskapsbank vi kontinuerligt fyller på. Företagets hantverkare jobbar i team med snabba kontaktvägar. Dagligen sker ett erfarenhetsutbyte teamen emellan. Med cirka två års intervall gör vi genomgripande fortbildningsinsatser för att ta del av nya rön och uppdatera oss på lagområdet.

Vi är behöriga enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV

Konkreta fakta om vår behörighet är en trygghet för våra kunder. Här är några användbara punkter att ögna som ett led i vårt kvalitetsarbete:

• Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem.
• Plattsättare anställda i ett behörigt företag får fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.
• Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.