Vad är gasol?


Gasol är en petroleumprodukt, officiellt kallad Kondenserad (förvätskad) Petroleumgas, som till huvuddelen består av gaserna propan, propen och butan. Dessa gaser är enkla, kondenserbara (kan omvandlas till vätska) kolväten som utvinns vid raffinaderier eller petrokemiska anläggningar. Gasol i form av propan och propen ger tryck till brännaren ända ner till -40°C och kan därför användas även vid mycket sträng kyla. Dessa gaser säljs i metall- eller kompositflaskor. 
Butan däremot ger endast tryck ned till 0°C och kan bara användas ned till denna temperatur. Butan säljs i s k engångsflaskor.  

Ladda ner: Viktig information till dig som använder gasol  (nytt fönster). Se även Primagaz hemsida

 

Prisexempel flaskbyten:


Byte flaska PK5 295 kr
Byte flaska PK10 395 kr
Byte flaska P11 495 kr
Byte flaska PA11 495 kr
Byte flaska P6 375 kr
Byte flaska H11 650 kr